Kullanıcı girişi
Kimler çevrimiçi
Şu an 1 kullanıcı ve 97 ziyaretçi çevrimiçi.

Çevrimiçi kullanıcılar

 • HÜSEYİN YANARDAĞ
Kimler yeni
 • sevinç36
 • yasemin yanık
 • orhan_2437
 • metin BİNZET
 • ustaogretıcı
Hava Durumu
Iğdır
Ankara
Devlet Kurumları
DÖVİZ KURLARI
ATATÜRK

isteataturk.com

SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDAN SAĞLIK BAKANLIĞINA PERSONEL ALIMI

 • user warning: Table 'ticari_dogusid.dogu_captcha_points' doesn't exist query: SELECT module, captcha_type FROM dogu_captcha_points WHERE form_id = 'comment_form' in /home/dogusid/domains/dogusid.org.tr/public_html/modules/captcha/captcha.inc on line 60.
 • user warning: Table 'ticari_dogusid.dogu_captcha_points' doesn't exist query: SELECT module, captcha_type FROM dogu_captcha_points WHERE form_id = 'user_login_block' in /home/dogusid/domains/dogusid.org.tr/public_html/modules/captcha/captcha.inc on line 60.

2828 sayılı Kanun gereğince Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce yetiştirilen çocuklardan 25/09/2009 tarihli ve 182056 sayılı Onayı gereğince Ek’te ilan edilen boş kadro unvanları için 24/10/2009 (Cumartesi) tarihinde Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

A- ARANAN ŞARTLAR;

I-Genel Şartlar;

1- Genel Başvuru Şartları

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların genel olarak aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Sınav tarihi itibariyle en az 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla atanabilirler. Kazai rüşt kararının 24/10/2009 tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.).

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle tercih edilecek kadrolar için aranan askerlik şartını taşımak (Tercih edilecek kadrolar için askerlik şartı aranmamış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak).

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2-Özel Başvuru Şartı:

2828 sayılı Kanuna istinaden 02.03.1995 tarih ve 22218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzüğün 3 üncü maddesine göre korunma kararı alınmış olup; reşit oluncaya kadar sosyal hizmetler kuruluşlarında kalmış, bir koruyucu aile yanına yerleştirilmiş veya ayni nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç çocuklar sınava başvurabilirler.

B-BAŞVURUNUN YAPILMASI;

1) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2) Elektronik başvuru işlemleri www.yenipbs.saglik.gov.tr/ internet adresinden aday tarafından bireysel başvuru olarak yapılacaktır. Buna göre adayın Başvurular; 12–22 Ekim 2009 tarihleri arasında elektronik ortamda www.yenipbs.saglik.gov.tr/ internet adresinden yapılacaktır.

3) Adaylar, kişisel bilgilerinin, başvuru ve adres bilgilerinin yer aldığı “Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi’ni” internet üzerinden doldurup onaylayacaktır.

4) Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.

5) Elektronik ortamda onaylanan Sınav Başvuru ve Giriş Belgesinin çıktısı İl Sağlık Müdürlükleri Personel Şube Müdürü tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanacaktır.

6) Onaylanan “Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi” aday tarafından saklanacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) Sınav ile ilgili detaylı açıklamalar http://personel.saglik.gov.tr/ internet adreslerinde yayımlanacaktır.

8) Adaylar sınav duyurusunda belirtilen usul ve esaslara göre başvurularını yapacaklardır.

9) Eksik veya yanlış doldurulan Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

10) Sınava katılacak adayların, müracaat tarihi itibarıyla sınava katılma şartlarını taşımaları gerekmektedir.

11) 2828 sayılı Kanuna istinaden 02.03.1995 tarih ve 22218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzüğün 3 üncü maddesine göre korunma kararı alınmış olup; reşit oluncaya kadar sosyal hizmetler kuruluşlarında kalmış, bir koruyucu aile yanına yerleştirilmiş veya ayni nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç çocuklar sınava başvurabilirler. Bunun dışındaki kişilerin başvurusu ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

12) Müracaatlarda, kişi beyanı esas kabul edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgelerinin incelenmesi neticesinde atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

C-SINAV UYGULANMASI:

1) Yeterlilik Sınavı, 24 EKİM 2009 (Cumartesi) tarihinde, Saat: 09.30’da ANKARA ilinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Merkezi Eğitim Salonlarında yapılacaktır. (Prof Dr. Nusret Fişek Cd. No: 41Eski Hekimevi Kurtuluş Parkı Vedat Dalokay Nikah Salonu Karşısı Sıhhıye/ANKARA)

2) Adaylar sınava Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

3) Sınavda 100 üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

D-ATANMA ESASLARI :

1- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadroları İçin;

a) Ortaöğretim Kurumlarının: Ticaret Lisesi/Ticaret Meslek Lisesi/Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin Bilgisayarlı Muhasebe ve Muhasebe alanlarından, Kız Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Liselerinin Bilgisayar alanlarından mezun olmak.

b) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

c) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

2- Sağlık Memuru (Röntgen Teknisyeni) Kadroları İçin;

a) Radyoloji önlisans programı ile ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak.

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

3- Sağlık Memuru (Acil Tıp Teknisyeni) Kadroları İçin;

a) Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği alanından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

4- Sağlık Memuru (Anestezi Teknisyeni) Kadroları İçin;

a) Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programları ile ortaöğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği alanından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

5- Sağlık Memuru (Çevre Sağlık Teknisyenliği) Kadroları İçin;

a) Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı veya Çevre Sağlığı Teknisyenliği alanından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

6- Sağlık Memuru (Laboratuar Teknisyeni ) Kadroları İçin;

a) Ortaöğretim kurumlarının Laboratuar veya Laboratuar Teknisyenliği alanından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

7- Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter ) Kadroları İçin;

a) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

8- Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) Kadroları İçin;

a) Sağlık Memurluğu Lisans programından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

9- Hemşire Kadroları İçin;

a) Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

10-Ebe Kadroları İçin;

a) Ortaöğretim kurumlarının Ebelik bölümünden mezun olmak.

b) Yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olmak,

11-Mühendis (İnşaat) Kadroları İçin;

a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

12- Mühendis (Kimya) Kadroları İçin;

a) Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

13- Kimyager Kadroları İçin;

a) Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya lisans programından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

14- Tekniker (Biyomedikal) Kadroları İçin;

a) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

E-ATANMAYA HAK KAZANANLARIN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ;

1- Sınav sonuçları 27 Ekim 2009 tarihinde http://personel.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.

2- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında atama yapılacak münhal kadroların Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14 ncü maddesi hükümleri ve Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği ve eki Cetveller ile Personel Dağılım Cetveli dikkate alınarak belirlenecek, diğer sınıflarda atama yapılacak münhal kadroların Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği ve eki Cetveller dikkate alınarak illerin doluluk oranına göre belirlenecek, belirlenen münhal kadroların 02/11/2009 tarihinde http://personel.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.

3- Tercih işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4- Elektronik başvuru işlemleri www.yenipbs.saglik.gov.tr/ internet adresinden aday tarafından bireysel başvuru olarak yapılacaktır.

5- Buna göre adaylar tercihlerini; 03–12 Kasım 2009 tarihleri arasında elektronik ortamda www.yenipbs.saglik.gov.tr/ internet adresinden yapılacaktır.

6- Adaylar; tercih formlarını internet üzerinden doldurup onaylayacaktır.

7- Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın tercihleri gerçekleşmiş olacaktır.

8- Eksik veya yanlış doldurulan tercih formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan tercihler dikkate alınmayacaktır.

9- Adayların yerleştirme işlemi; tercihleri ve puanları doğrultusunda noter tarafından kura ile 18/11/2009 tarihinde yapılarak sonuçları aynı tarihte http://personel.saglik.gov.tr/ internet sitesinden ilan edilecek

10- Adaylar Bakanlığımız internet sitesinde yerleştirme ilanıyla birlikte duyurulacak olan atamaya esas belgelerini 19/11/2009-03/12/2009 tarihleri arasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde elden teslim edeceklerdir.

11- Atama işlemleri bilahare yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN;http://personel.saglik.gov.tr/2009_SHCEK/2009_ILAN_DUYURUSU_SHCEK_BASVURUSU.htm TIKLAYINIZ.

merhaba ben çouk gelisim


merhaba ben çouk gelisim mezunuyum ayrıca da sımdı aöf sosyal hızmetler okuyorum 2. sınıftayım kendı alanımda kendımı gelıstırdım ozel egıtım kurumlarımda calıstım sımdı sosyal hızmetler cocuk esirgeme kurumunda calısmak ıstıyorum sıırtte oyuruyorum

İŞ BAŞVURUSU


22 YAŞINDAYIM ÖNLİSANS ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNUYUM. ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPTIM MESLEĞİMİ VE ÇOCUKLARI SEVİYORUM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA BAĞLI SEVGİ EVLERİ VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMLARINDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM

..önlisaa sosyal hizmetler


..önlisaa sosyal hizmetler mezunuyum.su anda ücretli ögretmenlik yapıyorum.calişmak istiyorum cocuk esirgeme kurumunda..sinopluyum

Çocuk Gelişimi Önlisans Mezunuyum İş Arıyorum...


Merhaba ben Çocuk gelişimi ve eğitimi önlisans mezunuyum, kendi branşımda devlet okullarının anaokulu bölümleri-özel anaokulları-rehabilitasyonlarda tecrübe edindim.. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum...tlf: 541 681 82 72

merhsba ben cocuk gelisim


merhsba ben cocuk gelisim mezunuyum ayrıca açıktn da sosyal hizmetler okuyorum bırıncı sınıftayım ozel egıtım kurumlarında calıstım kendımı gelıstırdım ıs deneyımım var çocuk esirgeme kurumunda çalismak istıyorum tlf 05446122122

iş arıyorum


ben çocuk gelişimi mezunuyum sizinle çalişmak isterım çocukları çok severım çalişmak isterım

iş arıyorum


merhaba ben çocuk gelişimi lise mezunuyum şuan sosyal hizmetler bölümü üniversite okuyorum ve bölumum uzerıne iş arıyorum

iş başvurusu


merhaba ben zeynep istnabul asya yakası kartalda oturmaktayım çocuk esirgeme yurdunda çalışmak çok istiyorum coçuk gelişimi okuyan yada mezun olmuş kişileri bu işte onlar kadar bilgiliyimdir çocukları çok seviyorum sokak ta görsem çingene vatandaşlarımızın coçuklarıyla ilgileniyorum çingene olsun muhtaç coçuk olsun sokak coçuğu ayrı etmem çünkü onlar hepsi mahsumdur.istanbul asya yakası kartal coçuklarla olmak istiyorum coçuk esirgeme yurdunda görev almak çok istiyorum şimdiden sizlere teşşekkür ederim.saygılarımla zeynep

cocuk gelışimı mezunuyum


cocuk gelışimı mezunuyum unıversıte acık ogretım sosyal hızmetler bolumunu okuyorum cocuk esırgeme ozel gereksinimi olan cocuklara ve kımsesız cocuklara egıtıcılık ve bakımla ılgılı ış arıyorum

iş başvurusu


merhaba gümüşhanede ikamet etmekteyim çocuk gelişimi mezunuyum kpss 65 puanım var kurumunuzda çalışmak istiyorum bilgilerinize sunarım.

iş arıyorum


garson söför kurye işi aramaktayım

merhaba ben 27 yaşındayım aöf


merhaba ben 27 yaşındayım aöf sosyal hizmetler okyorum çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum istanbulda oturuyorum

iş arıyorum


ben meslek lisesi çocuk gelişimi( özel eğitm )alanından mezunum ayrıca 9 ayda ismekte kursa gidip eğitm aldım stajımıda tamamladım lütfen iş içn bana yardımcı olur musunz bu branşı gercekten cok sevıyorum kendmede gveniyorum suanda acıktanda ünverste okuyacam bu yıll yardmcı olursanız sevınirim:(

arkadaşlar iş bulanınız var mı?


Sosyal hizmetler kurumlarında çalışmak isteyen arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle onca iş arasından ciddi bir emek ve gönül isteyen bu işi (yolu) tercih ettiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Ben de uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra emeğimi ve yüreğimi daha erdemli bir işe vermek istiyorum. Aranızda bu işe başlayan varsa nasıl bir yol izlemiş, ne gibi çalışma sahaları var? bu vb. gibi bilgileri bizimle paylaşırsa çok sevinirim. ilginize şimdiden teşekkür ederim. Hepinizi Allah muvaffak etsin.

yorum yapan arkadaşlar, iş bulanınız var mı?


sevgili arkadaşlar ve sosyal hizmetler gönüllüleri hepinize merhaba. uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra artık erdemli bir işe emek vermek istiyorum. enerjimi ve sevgimi kıyamadığım yaşlılar ve çocuklara ayırmak istiyorum.bu yüzden bende sizler gibi sosyal hizmet kurumlarında çalışmayı düşünüyorum. aranızda böyle bir kurumda işe başlayan var mı? varsa nasıl başvuru yapıyorsunuz, şartları ve iş olanakları neler? bilgi verirseniz çok sevinirim. bu yolu seçtiğiniz için sizleri canı gönülden tebrik ediyor, Allah muvaffak etsin diyorum. hoşçakalın.

iş arıyorum


Merhaba ben songül ben 3 yıl ana okulunda bakıcı ablalık yaptım 6yıldı MKE kereşte ablalık yapıyorum. BEN COCUKLARI SEVİYORUM BEN ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM BANA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

iş arıyorum


23 yaşındayım açev sertifikalıyım yardımcı öğretmenlik alanında çalışmak istiyorum daha önceden özel bir kreşte 3 ve 4 yaş deneyimim var çocukları çok seviyorum ve dillerinden çok iyi anlıyorum 2 kızım var oradan da tecrübeliyim bana yardımcı olursanız ve geri dönerseniz çok sevinirim iyi günler diliyorum...


çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanıyım iş arıyorum

iş arıyorum


hasta bakıcıyım sertifikam var

shçek başvuru


çocuk gelişimi önlisans mezunuyum 1 yıl özel anaokulunda 5_6 yaş sınıf öğretmeni olarak çalıştım sizn kurumunuzda çalışma imkanım var mı? geri bildirim verebilir misinz ?

21 yaşındayım aof 2. sınıf


21 yaşındayım aof 2. sınıf sosyoloji öğrencisiyim denizli çocuk esirgeme kurumunda gönüllü ablalık yapmak istiyorum. hiç bir maddi talebim yok sadece onlarla vakit geçirip onlara ablalık yapmak istıyorum.bunu gerçekten gönülden istiyorum yardımcı olur geri dönerseniz çok sevinirim lütfennn...

aof sosyoloji 2.sınıfta


aof sosyoloji 2.sınıfta okuyorum.denizlide çocuk esirgeme yurdunda gönüllü ablalık yapmak istiyorum.bunu gerçekten çok istiyorum çocukları cok seviyorum geri dönerseniz çok sevinirim.

slm ben 20 yaşındayım


slm ben 20 yaşındayım askerlik yapmamişim adanada snf öğretmenliği okuyorum 7-11 aile ve çocuk eğitimi sertifikasına sahip olursam sevgi evlerinde iş bulabilir miyim

çocuk gelişimi lise mezunuyum


çocuk gelişimi lise mezunuyum sosyal hizmeler tetiştirme yurtlarında çalışmak istiyorum ankarada ikamet edyorum

Nilüfer Hanım


Nilüfer Hanım İş-Kur müracaatınız varmı. Yoksa müracaatınızı yapmakta fayda vardır...

çocuk gelişimi lise mezunuyum


çocuk gelişimi lise mezunuyum sosyal hizmeler tetiştirme yurtlarında çalışmak istiyorum ankarada ikamet edyorum

sosyal hizmetlerde iş


mrb çocuk gelişimi ön lisans mezunuyum 1 yıl meb de anasınıfı öğretmenliği yaptım sosyal hizmetlerde çalışmayı çok istiyorum bu bölümü çok seviyorum çcocukları çok seviyorum

çoçuk gelişimi


ben seda yıldırım 19 yaşındayım çocuk gelişimi bölümü mezunuyum 1sene şişli etfal hastanesi kreşinde yardımcı öğretmenlik yaptım. sosyal hizmetlerde de çalışabilirim
yogun çalışma tepmasına alışkınım karşılıklı güven benim için önemlidir başka iş tecrübelerimde vardır evde çocuk bakımı yaptım deneyimliyim 8 kişilik bir çoçuk grubuyla sosyal aktivitelere katıldım büyük sorumluluklar alabilirim.

iş arıyorum


meraba.. ben seda 20 yasındayım İstanbul avrupa da ikamet ediyorum. kız meslek lisesinden mezunum. Bir sene boyunca öğretmenlik yaptım.kurumunuzda çalışmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.

kızmeslek çocuk gelişimi


kızmeslek çocuk gelişimi mezunuyum 6 yıl anasınıfında çalıştım kara sonrasu özel egitimde çalıştım ama tek istegim çocuk esirgemede çalışmak bana d.bakır daki kurumda nasıl iş başvurusu yapacagımı söylermisiniz

merhaba, ben anadolu


merhaba, ben anadolu üniversitesi işletme bölümü lisans mezunuyum .liseyi yabancı dil ağrırlıklı süper lisede tamamladım ve şuan lisemi değiştirmak için tekrardan kız meslek lisesi çocuk gelişimi okudum stajımı bitirmek üzereyim.öncelik samsunda ve yakınlarında ihtiyaç doğrultusunda çocuk esirgeme kurumunda, huzur evinde , sosyal hizmetlerde, sevgi evlerinde yada anasınıfında çalışmak istiyorum. ingilizce , bilgisayar sertifikalarına sahibim, dönem lik çalışma durumlarım oldu. bilgilerinize, teşekkür ederim.

is ariyorum


Merhaba kiz meslek lisesi mezunuyum sosyal hizmetler kurumunda calismak istiyorum yardimci olursanz sevinirim bana mailimden ulasabilirsinz tesekkurler.

iş arıyorum


Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunuyum.Aöf sosyal hizmetler 1. sınıfta okuyorum.Sosyal hizmetler kurumlarında çalışmak istiyorum .Bana yardımcı olursanız sevinirim.

İŞ ARIYORUMMMMM


21 yaşındayım hatayda yaşıyoyorum kız meslek lisesi çocuk gelişimi mevzunuyum çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorummm

sosyal hizmetlerde ve huzur evlerınde iş arıyorum iş arıyorum


çocuk gelişimi olgunlaşma mezunuyum şimdide aof sosyal hizmetler okuyorum 23 tane sertifikam var bunların birçogu çocuk gelişimi alanında birkaçıda iletişim diksiyon bilgisayar vb gibi. özel katılım seminer belgelerimde vardır çocuk gelişimi iş yeri açma belgemde mevcuttur çocuklarla iletişimim çok kuvvetlidir onlara çok iyi egitim vercegimden eminim en kısa zamanda iyi haberler bekliyorum lütfen yardımcı olun kayseriden iş arıyorum

iş arıyorum cocuk gelişimi mezunuyum


acil iş arıyorum

coçuk esirgeme yurdunda görev almak istiyorum


selam ben zeynep istanbul anadolu yakasında oturuyorum coçuk esirgeme yurdunda çalışmayı çok istiyorum bu benim en büyük hayalim coçuklarla olmak onlara sevgi verebilmek dertlerini paylaşmak orda çalışan biri olmaktansa en çok
coçuklarla birlikte kısacası coçukları çok seviyorum çok iyi anlaşan biri olarak sizinle çalışmayı çok istiyorum sizden lütfen habersiz bırakmamanızı istiyorum saygılarımla zeynep her iş olabilir yaparım sadece cocuçların yanında olabilmek için her iş yaparım mesela bulaşıkcı hademe bakıcı ögretmen yardımcısı.

sosyal hizmetler


mrhb ben çocuk gelişim bölümnden mezunum sosyal hizmetler bölümünde okuyorum çalışmak istiyorum bilgisayar sertifikam var özel kreşte çalıştım yardımcı olursanız sevinirim..05343121539

çocuk esirgeme yada huzur evlerinde çalışmak istiyorum


merhaba ben alaşehir kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve bakımı mezunuyum özel kreşte çalıştım manisa merkezde oturuyorum çocuk esirgeme kurumu yada huzur evinde çalışmak istiyorum yarımcı olursanız sevinirim...

ÇALIŞMAK


Lise çocuk gelişimi mezunuyum sosyal hizmetler 1. sınıf öğrencisiyim.1 senelik anaokulunda deneyimim var.Sosyal hizmetlerde , çocuk esirgeme kurumlarında anasınıfında yada kreşde iş arıyorum çalışmak istiyorum.Lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim .

kız meslek lisesi cocuk gelişimi usta öğreticilik


Kız meslek lisesi çocuk ğelişimi bölümü mezunuyum suan anadolu üniversitesi 3. sınıftan işletme olarak deva ediyorum ama cocuk esırgeme kurumlarında usta öğreticilik yapmak istiyorum deneyimlerim vardır cocuk gelişimi üzerine cevap beklıyorum.

çocuk gelişimi ve egitimi


İŞ ARIYORUM yardımcı olmanızı rica ediyorum

*İZMİR karşıyaka kız meslek lisesi çocuk gelşimi ve egitimi mezunuyum.
*23.03.2009/, 23.12.2009tarihleri arasında halk eğitimi merkezince düzenlenen 575 saatlik ENGELİLERDE YARDIMCI PERSONEL YETİŞTİRME proğramına katıldım.
*24.07.2006/04.08.2006 tarihleri arasında MERKEZ ALİ ÇETİNKAYA KIZ MESLEK LİSESİNDE açılan 60 saatlik KADROSUZ USTA ÖGRETİCİ ORYANTASYON seminerine katıldım.
*tel:0554 635 88 98
adres:7398/1 no :39 BAYRAKLI İZMİR
*İLGİLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM..

çocuk gelişimi önlisans


çocuk gelişimi önlisans mezunuyum. 1 yıl devlet okulunda ücretli anasınıfı öğretmenliği yaptım. düzcede oturuyorum. düzcede yada istanbulda(avp)da cocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum.

kız meslek lısesı çocuk


kız meslek lısesı çocuk gelısımı ve bakımı bölümü bitrdım şuanda sosyal hizmetler aöf okuyrum ve çalışmak istyrm ilgilenırsenız sevirm

İs ariyorum


Atatürk Üniversitesi acikogretim fakultesi sosyal hizmet bölümünü okumaktayim kurumunuzda calismak istiyorum

İŞ ARIYORUM


çocuk gelişimi mezunuyum.(lise) sosyal hizmetler 2nci sınıf öğrencisiyim.3 senelik anaokulunda deneyimim var.sosyal hizmetlerde yada çocuk esirgeme kurumlarında çalışmak istiyorum.

iş arıyorum


aöf sosyal hizmetler bölümünde okuyorum çocuk esirgeme kurumundan iş arıyorum kız meslek lisesi mezunuyum yaşım 20personel alımınız nezaman cevap bekliyorum

iş arıyorum :(


selamun aleykum merhabalar. ben lise eğitimimi okul öncesi olarak tamamladım. şuan acıkdan sosyal hizmetler okumaktayım. ve iş arıyorum bana yardımcı olursanız çok sevinirim saygılar ve sevgiler..

Çocuk gelişimi ve eğitimi


Çocuk gelişimi ve eğitimi gördüm çocuk esirgeme veya huzur evinde çalışmak istiyom iş başvurusu için nereyi başvurmam gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim

Yetistirme yurdunda mudure olmak istiyorum


Ben Yasemin Akar. Amsterdam'da matematik ogretmenligi diplomami alip, 12 sene calistiktan sonra; gecen sene ogretmenlere rehberlik diplomasini aldim.
Su an ogretmenligin yani sira akarcoaching adli sirketimle ogretmenlere rehberlik yapiyorum.
Turkiye'ye kesin donus yapmayi planliyorum.
M.E.B. bunyesinde ogretmenlere rehberlik ya da Yetistirme yurdunda mudure olmak istiyorum.
Bana is konusunda yardimci olursaniz sevinirim.
akarcoaching.nl adli sitemden bana ulasabilirsiniz...

Yeni yorum gönder
Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
 • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
 • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
 • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket
Sitemizin yeni hali nasıl?:
Son yorumlar
Acilis sayfasi yap
Açılış Sayfası Yap  Giriş Sayfası Yap
Favorilere Ekle  Sık Kullanılanlara Ekle
Webmaster