Kullanıcı girişi
Kimler çevrimiçi
Şu an 1 kullanıcı ve 97 ziyaretçi çevrimiçi.

Çevrimiçi kullanıcılar

 • HÜSEYİN YANARDAĞ
Kimler yeni
 • sevinç36
 • yasemin yanık
 • orhan_2437
 • metin BİNZET
 • ustaogretıcı
Hava Durumu
Iğdır
Ankara
Devlet Kurumları
DÖVİZ KURLARI
ATATÜRK

isteataturk.com

SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDAN SAĞLIK BAKANLIĞINA PERSONEL ALIMI

 • user warning: Table 'ticari_dogusid.dogu_captcha_points' doesn't exist query: SELECT module, captcha_type FROM dogu_captcha_points WHERE form_id = 'comment_form' in /home/dogusid/domains/dogusid.org.tr/public_html/modules/captcha/captcha.inc on line 60.
 • user warning: Table 'ticari_dogusid.dogu_captcha_points' doesn't exist query: SELECT module, captcha_type FROM dogu_captcha_points WHERE form_id = 'user_login_block' in /home/dogusid/domains/dogusid.org.tr/public_html/modules/captcha/captcha.inc on line 60.

2828 sayılı Kanun gereğince Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce yetiştirilen çocuklardan 25/09/2009 tarihli ve 182056 sayılı Onayı gereğince Ek’te ilan edilen boş kadro unvanları için 24/10/2009 (Cumartesi) tarihinde Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

A- ARANAN ŞARTLAR;

I-Genel Şartlar;

1- Genel Başvuru Şartları

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların genel olarak aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Sınav tarihi itibariyle en az 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla atanabilirler. Kazai rüşt kararının 24/10/2009 tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.).

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle tercih edilecek kadrolar için aranan askerlik şartını taşımak (Tercih edilecek kadrolar için askerlik şartı aranmamış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak).

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2-Özel Başvuru Şartı:

2828 sayılı Kanuna istinaden 02.03.1995 tarih ve 22218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzüğün 3 üncü maddesine göre korunma kararı alınmış olup; reşit oluncaya kadar sosyal hizmetler kuruluşlarında kalmış, bir koruyucu aile yanına yerleştirilmiş veya ayni nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç çocuklar sınava başvurabilirler.

B-BAŞVURUNUN YAPILMASI;

1) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2) Elektronik başvuru işlemleri www.yenipbs.saglik.gov.tr/ internet adresinden aday tarafından bireysel başvuru olarak yapılacaktır. Buna göre adayın Başvurular; 12–22 Ekim 2009 tarihleri arasında elektronik ortamda www.yenipbs.saglik.gov.tr/ internet adresinden yapılacaktır.

3) Adaylar, kişisel bilgilerinin, başvuru ve adres bilgilerinin yer aldığı “Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi’ni” internet üzerinden doldurup onaylayacaktır.

4) Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.

5) Elektronik ortamda onaylanan Sınav Başvuru ve Giriş Belgesinin çıktısı İl Sağlık Müdürlükleri Personel Şube Müdürü tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanacaktır.

6) Onaylanan “Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi” aday tarafından saklanacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) Sınav ile ilgili detaylı açıklamalar http://personel.saglik.gov.tr/ internet adreslerinde yayımlanacaktır.

8) Adaylar sınav duyurusunda belirtilen usul ve esaslara göre başvurularını yapacaklardır.

9) Eksik veya yanlış doldurulan Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

10) Sınava katılacak adayların, müracaat tarihi itibarıyla sınava katılma şartlarını taşımaları gerekmektedir.

11) 2828 sayılı Kanuna istinaden 02.03.1995 tarih ve 22218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzüğün 3 üncü maddesine göre korunma kararı alınmış olup; reşit oluncaya kadar sosyal hizmetler kuruluşlarında kalmış, bir koruyucu aile yanına yerleştirilmiş veya ayni nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç çocuklar sınava başvurabilirler. Bunun dışındaki kişilerin başvurusu ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

12) Müracaatlarda, kişi beyanı esas kabul edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgelerinin incelenmesi neticesinde atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

C-SINAV UYGULANMASI:

1) Yeterlilik Sınavı, 24 EKİM 2009 (Cumartesi) tarihinde, Saat: 09.30’da ANKARA ilinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Merkezi Eğitim Salonlarında yapılacaktır. (Prof Dr. Nusret Fişek Cd. No: 41Eski Hekimevi Kurtuluş Parkı Vedat Dalokay Nikah Salonu Karşısı Sıhhıye/ANKARA)

2) Adaylar sınava Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

3) Sınavda 100 üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

D-ATANMA ESASLARI :

1- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadroları İçin;

a) Ortaöğretim Kurumlarının: Ticaret Lisesi/Ticaret Meslek Lisesi/Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin Bilgisayarlı Muhasebe ve Muhasebe alanlarından, Kız Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Liselerinin Bilgisayar alanlarından mezun olmak.

b) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

c) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

2- Sağlık Memuru (Röntgen Teknisyeni) Kadroları İçin;

a) Radyoloji önlisans programı ile ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak.

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

3- Sağlık Memuru (Acil Tıp Teknisyeni) Kadroları İçin;

a) Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği alanından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

4- Sağlık Memuru (Anestezi Teknisyeni) Kadroları İçin;

a) Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programları ile ortaöğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği alanından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

5- Sağlık Memuru (Çevre Sağlık Teknisyenliği) Kadroları İçin;

a) Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı veya Çevre Sağlığı Teknisyenliği alanından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

6- Sağlık Memuru (Laboratuar Teknisyeni ) Kadroları İçin;

a) Ortaöğretim kurumlarının Laboratuar veya Laboratuar Teknisyenliği alanından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

7- Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter ) Kadroları İçin;

a) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

8- Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) Kadroları İçin;

a) Sağlık Memurluğu Lisans programından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

9- Hemşire Kadroları İçin;

a) Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

10-Ebe Kadroları İçin;

a) Ortaöğretim kurumlarının Ebelik bölümünden mezun olmak.

b) Yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olmak,

11-Mühendis (İnşaat) Kadroları İçin;

a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

12- Mühendis (Kimya) Kadroları İçin;

a) Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

13- Kimyager Kadroları İçin;

a) Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya lisans programından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

14- Tekniker (Biyomedikal) Kadroları İçin;

a) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak,

b) Yapılacak sınavında başarılı olmak,

E-ATANMAYA HAK KAZANANLARIN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ;

1- Sınav sonuçları 27 Ekim 2009 tarihinde http://personel.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.

2- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında atama yapılacak münhal kadroların Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14 ncü maddesi hükümleri ve Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği ve eki Cetveller ile Personel Dağılım Cetveli dikkate alınarak belirlenecek, diğer sınıflarda atama yapılacak münhal kadroların Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği ve eki Cetveller dikkate alınarak illerin doluluk oranına göre belirlenecek, belirlenen münhal kadroların 02/11/2009 tarihinde http://personel.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.

3- Tercih işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4- Elektronik başvuru işlemleri www.yenipbs.saglik.gov.tr/ internet adresinden aday tarafından bireysel başvuru olarak yapılacaktır.

5- Buna göre adaylar tercihlerini; 03–12 Kasım 2009 tarihleri arasında elektronik ortamda www.yenipbs.saglik.gov.tr/ internet adresinden yapılacaktır.

6- Adaylar; tercih formlarını internet üzerinden doldurup onaylayacaktır.

7- Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın tercihleri gerçekleşmiş olacaktır.

8- Eksik veya yanlış doldurulan tercih formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan tercihler dikkate alınmayacaktır.

9- Adayların yerleştirme işlemi; tercihleri ve puanları doğrultusunda noter tarafından kura ile 18/11/2009 tarihinde yapılarak sonuçları aynı tarihte http://personel.saglik.gov.tr/ internet sitesinden ilan edilecek

10- Adaylar Bakanlığımız internet sitesinde yerleştirme ilanıyla birlikte duyurulacak olan atamaya esas belgelerini 19/11/2009-03/12/2009 tarihleri arasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde elden teslim edeceklerdir.

11- Atama işlemleri bilahare yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN;http://personel.saglik.gov.tr/2009_SHCEK/2009_ILAN_DUYURUSU_SHCEK_BASVURUSU.htm TIKLAYINIZ.

merhaba


çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunuyum
şanlıurfada yaşıyorum.bölümümü ve çocukları çok seviyorum.hayat dolu aktif güler yüzlü hayatı seven biriyim.kendime her türlü iş alanında güveniyorum.sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum.kendi alanımda birçok özel sektörde çalıştım.

iş basvuru


merhaba ben 23 yasındayım acık ögretım sosyal hızmetler okumaktayım eryamanda oturmaktayım 1 sene tokı goksu anokulunda ögretmnlık yaptım anaokullarda yada kurumunuzda calısmayı cok ısterım yenilige acıgım 5556161447

iş arıyorum


çocuk gelişimi mezunuyum çocuk esirgeme kurumu,anaokulları yada kreşlerde çalışmak istiyorum.özellikle K.Maraş ve Antalya merkezde bir iş imkanı olursa çok sevinirim.

iş ilanı


merhaba ben lise mezunuyum çocuk gelişimi bölümü ve özel eğitimi dalından mezunum konya da ikamet ediyorum çocuk esirgeme kurumlarında kreşlerde özel eğitim merkezlerinde ve huzur evlerinde çalışmak istiyorum ilgililere arz ederim

aöf sosyal hizm.


aöf sosyal hizm.okuyorum ikinci sınıf öğrencisiyim nevşehirde ikamet ediyorum.sosyal hizm. alanında çalışmak istiyorum...

İŞ ARIYORUM


merhaba arkadaşlar
bende çocuk gelişimi mezunuyum.3 sene anaokulunda çalıştım.
sosyal hizmetler bölümünü okuyorum.2nci sınıftayım
rehabilitasyon,çocuk esirgeme kurumlarında çalışmayı çok istiyorum.istanbulda oturuyorum.

iş arıyrum


okul öncesi öğetmenligi 2. sınıfım a.ö.f okuyrum lise çocuk gelişimi ve egitimi bölümünü bitirdim eskişehirde iş arıyorum çocuk esirgeme kurumunda çalışmayı çok istyrum.

iş arıyorum


ben 2 yıl acev de osta ögretici olarak görev yaptım cocukesirgeme kurumunda görev almak istiyorum nedeni cocukları cok seviyorum.evliyim benimde 2 erkek cocum var.bilgisar sendifikam var.ilgilenirseniz sevinirim.kayseri


k.orhan çobanoğlu k.m.l.( çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum) iş arıyorum.....adana teşekkürler

mrb bn sosyal hizmetler


mrb bn sosyal hizmetler 1.sınıf öğrenciisyim çocuk esirgeme kurumlarında ya da kreşlerde iş arıyorum yardımcı olursanız sevınırım tskedrım

A.Ö.F SOSYAL HİZMETLER OKUYORUM


açıköğretim fakültesi sosyal hizmetler 2.sınıf öğrencisiyim.acaba sosyal hizmet alanında nerelerde iş bulabilirim?benim gibi arkadaşların adına bu soruya cevap verirseniz çok memnun olrum.çünki iş açısından sosyal hizmet uzmanlarıyla aramızda bir meslek tanımlama belirsizliği var.şimdiden ilginize teşekkür çok ederim...

iş arıyorum


kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum.2 yıl ilköğretime bağlı anasınıfında 4 yıldırda H.E.M lere bağlı 3-6 yaş grubu çocuk bakım ünitesinde usta öğretici olarak çalıştım.1 yılda anasınıfında gönüllü öğretmenlik yaptım.Adana,da oturuyorum.sosyal hizmetler AÖF okuyorum.sosyal hizmetlerde eğitmen olarak çalışmak istiyorum.

iş arıyorum


cocuk gelişimi mezunuyum 1 sene staj yaptım anaokunda sımdı sosyal hizmetler aöf okuyorum ve rehabitilasyon anokulu cocuk esirgeme kurumlarında iş aryorumn yardımcı olur musunuz

iş arıyorum


erzincanda yaşıyorum çocuk gelişimi mezunuyum 1 yıllık iş tecrübem var ana okulları sosyal hizmetler ve rehabilitasyon merkezi vs.çalışabilirim.yetkili kişililerden rica ediyorum talebimi geri çevirmezseniz sevinirim teşekkürler...

aof sosyal hizmetler okuyorum


aof sosyal hizmetler okuyorum çocuk esirgeme veyada huzur evlerinde çalışmak istiyorum bunun ndeni yaşlılara yardımcı olmayı sevmek ve çocuklarla ilgilenmei sevmek... çorum da ikamat ediyorum bilgisayar sertifikam var yardımcı olursanız çok sevinirim... SAYGILARIMLA....

aof sosyal hizmetler okuyorum


aof sosyal hizmetler okuyorum çocuk esirgeme veyada huzur evlerinde çalışmak istiyorum bunun ndeni yaşlılara yardımcı olmayı sevmek ve çocuklarla ilgilenmei sevmek... çorum da ikamat ediyorum bilgisayar sertifikam var yardımcı olursanız çok sevinirim... SAYGILARIMLA....

aof sosyal hizmetler okuyorum


aof sosyal hizmetler okuyorum çocuk esirgeme veyada huzur evlerinde çalışmak istiyorum bunun ndeni yaşlılara yardımcı olmayı sevmek ve çocuklarla ilgilenmei sevmek... çorum da ikamat ediyorum bilgisayar sertifikam var yardımcı olursanız çok sevinirim... SAYGILARIMLA....

aof sosyal hizmetler okuyorum


aof sosyal hizmetler okuyorum çocuk esirgeme veyada huzur evlerinde çalışmak istiyorum bunun ndeni yaşlılara yardımcı olmayı sevmek ve çocuklarla ilgilenmei sevmek... çorum da ikamat ediyorum bilgisayar sertifikam var yardımcı olursanız çok sevinirim... SAYGILARIMLA....

aof sosyal hizmetler okuyorum


aof sosyal hizmetler okuyorum çocuk esirgeme veyada huzur evlerinde çalışmak istiyorum bunun ndeni yaşlılara yardımcı olmayı sevmek ve çocuklarla ilgilenmei sevmek... çorum da ikamat ediyorum bilgisayar sertifikam var yardımcı olursanız çok sevinirim... SAYGILARIMLA....

aof sosyal hizmetler okuyorum


aof sosyal hizmetler okuyorum çocuk esirgeme veyada huzur evlerinde çalışmak istiyorum bunun ndeni yaşlılara yardımcı olmayı sevmek ve çocuklarla ilgilenmei sevmek... çorum da ikamat ediyorum bilgisayar sertifikam var yardımcı olursanız çok sevinirim... SAYGILARIMLA....

aof sosyal hizmetler okuyorum


aof sosyal hizmetler okuyorum çocuk esirgeme veyada huzur evlerinde çalışmak istiyorum bunun ndeni yaşlılara yardımcı olmayı sevmek ve çocuklarla ilgilenmei sevmek... çorum da ikamat ediyorum bilgisayar sertifikam var yardımcı olursanız çok sevinirim... SAYGILARIMLA....

aof sosyal hizmetler okuyorum


aof sosyal hizmetler okuyorum çocuk esirgeme veyada huzur evlerinde çalışmak istiyorum bunun ndeni yaşlılara yardımcı olmayı sevmek ve çocuklarla ilgilenmei sevmek... çorum da ikamat ediyorum bilgisayar sertifikam var yardımcı olursanız çok sevinirim... SAYGILARIMLA....

aof sosyal hizmetler okuyorum


aof sosyal hizmetler okuyorum çocuk esirgeme veyada huzur evlerinde çalışmak istiyorum bunun ndeni yaşlılara yardımcı olmayı sevmek ve çocuklarla ilgilenmei sevmek... çorum da ikamat ediyorum bilgisayar sertifikam var yardımcı olursanız çok sevinirim... SAYGILARIMLA....

aof sosyal hizmetler okuyorum


aof sosyal hizmetler okuyorum çocuk esirgeme veyada huzur evlerinde çalışmak istiyorum bunun ndeni yaşlılara yardımcı olmayı sevmek ve çocuklarla ilgilenmei sevmek... çorum da ikamat ediyorum bilgisayar sertifikam var yardımcı olursanız çok sevinirim... SAYGILARIMLA....

slm ben meltem ilerde en


slm ben meltem ilerde en büyük istegim çoçuk esirgeme kurumunda çalışmak şuan özel eğitimde çalışıyorum ayrıca sosyal hizmetler bölümünde öğrenciyim işimi seviyorum bu konuda kendimi geliştiriceme başarılı olcagıma inanıyorum

sosyal hizmetler


sizce okul öncesinin yer
ni bu bölüm tıtarmı yürümek için çok geç benim için koşmalıyım çünkü 31yaşındayım lütfen doğru cevaplar bekliyorum yani öğretmnlik yapabilirmiyiz bu bölümü okurken demek istiyorum

öğretmen


merhaba ben meslek lisesi çocuk gelişim mezunuyum aöf sosyal hizmetler bölümüne devam ediyorum çocukluğumdan beri hep kimsesiz sevgisiz büyüyen çocukların yanında olmak isterdim onlara sevgi vermek eğitim vermek isterdim eğer böyle bir imkan varsa lütfen yardım edin iyi niyetime inanın

is arıyorum


meslek yüksek okul cocuk gelişim mezunuyum cocuk esirgemede calısmak istiyorum bu işi cok seviyorum lutfen yardımcı olun


sizinle çalışmak istiyorum.


sizinle çalışmak istiyorum.

is arıyorum


meslek yüksek okul cocuk gelişim mezunuyum cocuk esirgemede calısmak istiyorum bu işi cok seviyorum lutfen yardımcı olun

Sosyal Hizmet Uzmanı-iş arıyorum


İş arıyorum

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 2010 yılı mezunuyum. Kocaeli Üniv. Tıp fakültesi Psikiyatri anabilim dalı psikiyatri kliniğinde ve adli tıp servislerinde 1 yıl gönüllü ve zorunlu stajlar kapsamında çalıştım. Psikiyatri alanında kongre bildirimlerim ve katılımlarım mevcut. İlgilenenler mail yoluyla ulaşabilirler.

ben adana olgunlaşma


ben adana olgunlaşma enstitüsü çocuk gelişimi bölümü mezunuyum adana da çocuk esirgeme kurumunda çalışmak istiyorum ama nasıl öğretmen alınıyor atamaylama bilmiyorum usta öğretici belgem var devlette ve özel okulda görev yaptım yardımcı olursanız sevinirim

iş arıyorum


Adres :hacı saki mah.osman kavuncu bulvarı dumlu pınar askeri loj.KAYSERİ/MELİKGAZİ
Cep :(546) 548 61 47
E-mail : tubarecep@yahoo.com

Kişisel bilgilerim:

Uyruğum : T.C.

Doğum Yerim : bursa

Doğum Tarihim : 20/08/1985

Askerlik Durumum : _

Medeni Durumum : evli

Kariyer hedefim:
Evli bir ev hanımı olarak aileme maddi destek sağlamak için birkaç yerde çalıştım şimdi çocuklarımın eğitimi için daha fazla çalışmam gerektiğine karar verdim

Çalışmak istediğim alanlar:

çocuk esirgeme
huzur evi
çocuk bakımı(hastane bölümü)

İş Deneyimlerim:

1- 2002-2003 – bursa büyük şehir belediyesi

harita kadastro olarak

2- 2005-2007 kayseri turkcell bayisinde

satış elemanı

3- 2009-2010 Akdeniz Harita

harita kadastro olarak

Eğitimim:

üniversite: 2009/2011

Yabancı dil:

İngilizce: biliyorum

İlgi alanlarım:

Sağlıklı yaşam ile ilgili konuları takip ederim,
Kişisel Gelişim ile ilgili konuları severim,
Kulağıma hoş gelen her çeşit müziği dinlemeyi severim.

Referanslar:

1-Akdeniz Harita a.ş

2-cahide keskin

iş başvurusu yapmak istedim saygılarımla

tuba karabayır

çocuk gelişimi ve eğitimi


çocuk gelişimi ve eğitimi mezunuyum usta öğreticilik belgemde var çocuklarla iletişimim cok iyi ve bu mesleği seviyorum icra etmek istiyorum trabzon ve çevresi olursa daha ii olur ilgilere duyrulur

trabzon ve çevresinden iş arıyorum


lise çocuk gelişimi bölümü mezunuyum çocuklarla iletişimim cok iyidir ve bu mesleği icra etmek istiyorum usta öğreticilik belgemde var ilgilenirsiniz sevinirim

iş arıyorum


ben dokuzeylül üni. çocuk gelişimi bölümü önlisans mezunuyum.usta öğretici belgem ve 160 saatlik bilgisayar sertifikam var.2yıl çalışma deneyimim bulunmaktadır.ilgilenirseniz sevinirim. 0544 930 93 56

iş arıyorum


03.06.2002 tarihinde sosyal bilimler fakültesinden mezun oldum.O günden beri bu alanda iş bulamadım.Sosyal hizmetlerde veya halkla ilişkilerde çalışmak istiyorum.Bu konuda yardım istiyorum...

Saygılarımla

Kader Yıldırım

cocuk esirgeme yada huzurevinde calışmak istiyorum


iş başvurusu için ne yapam gerek

İŞ ARIYORUM


necla yılmaz

Adres :cengiz topel cad. taşkale sok. no:9 / 5
Ev :(212) 641 53 52
E-mail : neclayilmaz64@hotmail.com

Kişisel bilgilerim:

Uyruğum : T.C.

Doğum Yerim : erzurum

Doğum Tarihim : 29/05/1964

Askerlik Durumum : _

Medeni Durumum : evli

Kariyer hedefim:
Evli bir ev hanımı olarak aileme maddi destek sağlamak için birkaç yerde çalıştım şimdi çocuklarımın eğitimi için daha fazla çalışmam gerektiğine karar verdim

Çalışmak istediğim alanlar:

çocuk esirgeme
huzur evi
mutfak bölümü(hastane bölümü)

İş Deneyimlerim:

1- 2002-2003 – kuru temizleme işyeri

yıkama makinaları
ütü ve paketleme

2- 2007-2008 Eurest Sofra a.ş

servis elemanı
mutfak bölümü

3- 2008-2009 Emek Tekstil

servis elemanı
çaycı

Eğitimim:

ilkokul 1972/1977

Yabancı dil:

İngilizce: bilmiyorum

İlgi alanlarım:

Sağlıklı yaşam ile ilgili konuları takip ederim,
Kişisel Gelişim ile ilgili konuları severim,
Kulağıma hoş gelen her çeşit müziği dinlemeyi severim.

Referanslar:

1-EUREST Sofra a.ş

2-Emek tekstil

iş başvurusu yapmak istedim saygılarımla

Necla YILMAZ

iş arıyorum


Çocuk gelişimi ve bakımı mezunuyum.Sosyal hizmetler önlisans öğrencisiyim Gazi mustafa kemal ilköğretim okulunun anaokulunda iki yıl yardımcı abla olarak çalıştım.Bilgisayar sertifikam var.Alanımla ilgili bi işte çalışmak istiyorum ilgilenirseniz sevinirim.d.e.m.i.r.78@windowslive.com 05435756326

sosyal hizmetler okuyorum çalışmak istiyorum


kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümünü bitirdim özel kreşlerde çalıştım şuanda aöf sosyal hizmetler okuyorum ve çalışmak istiyorum çocuklarla iletişimim çok iyidir boluda ikamet ediyorum yardmcı olursanız sevinirim.

Kız meslek lisesi


Kız meslek lisesi mezunuyum.Okul öncesi eğitim sertifikası ile yaklaşık 3 yıldır devlet okullarında usta öğretici olarak ana sınıfı öğretmenliği yaptım.iş tecrübem var.Bilgisayar sertifikam var.Kurumunuzda veya kurumunuzun açmış olduğu ve de açacak olduğu çocuk bakım evlerinde eğitmen olarak çalışmak istiyorum.Konuyla ilgili bilgilendirirseniz sevinirim.

iş arıyorum


ben Kars'ta yaşıyorum. Kafkas ünirsitesi Turizm ve otel işletmeiliği bölümünü bitirdim şimdi de İşletme fakültesi 3. sınıftan devam edıyorum. Bilgilerinize arz ederim.

sosyal hizmetler


ben çocuk gelişimini bitirdim(lise) şimdi ise sosyal hizmetler bölümünü okuyorum çocuk esirgeme kurumlarında çalışmak istiyorum umarım bu hayalim gerçek olur

Selam...


Merabalar,ben kız meslek lisesi,çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunuyum,özel eğitim sertifikası aldım.Şanlıurfa'da yeni açılacak olan yuvanın personel alımı için başvuru yaptım,fakat 3 haftadır bir ses yok.Acaba ne zaman aranacağız ve işe ne zaman başlayacağız?Lütfen beni bilgilendirirmisiniz?Teşekkür ederim...

personel alımı


bi daha personel alımınız ne zaman lütfen bi cevap bekliyorum... teşekkürler

Personel Alımı


personel alımı ne zaman bilmiyoruz. Fakat sitemizi veya Sağlık Bakanlığı sitesini takip ederseniz yardımcı olmaya çalışırız.

Çocuk gelişimi ve egitimi


Çocuk gelişimi ve egitimi önlisans mezunuyum.Bilgisayar sertifikam ve okul oncesıyle ılgılı semıner katılım belgelerım var.Açıköğretimden de sosyal hızmetler bolumunu okuyorum.Su anda MANISA nın demırcı ılcesınde öğretmenlık yapıyorum.Ama sosyal hızmetlerde calısıp egıtım vermek ıstıyorum...

Benim öğrenmek istediğim bir


Benim öğrenmek istediğim bir konu var sosyal hizmetler yüksek okulundan mezun olunca devlet memuru olarak calısamıyomusun ıs sartları ve olanakları nelerdır?

Yeni yorum gönder
Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
 • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
 • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
 • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Anket
Sitemizin yeni hali nasıl?:
Son yorumlar
Acilis sayfasi yap
Açılış Sayfası Yap  Giriş Sayfası Yap
Favorilere Ekle  Sık Kullanılanlara Ekle
Webmaster